Lindab Polska
22 grudnia 2015

Wyjaśnienia dotyczące ErP oraz Ekoprojektu

ErP oznacza “Produkty związane z energią”. ErP wspierane jest przez Dyrektywę Ekoprojektowania (2009/125/EC), która dąży do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych i całkowitego zużycia energii do roku 2020.

Wspierając oszczędne zużycie energii oraz produkty związane z energią, a także stopniowo wycofując produkty nieefektywne, Dyrektywa Ekoprojektowania czyni także informacje na temat energii oraz dane na temat produktów energooszczędnych bardziej przejrzystymi i łatwo dostępnymi dla konsumentów.

Wdrażanie Dyrektywy Ekoprojektowania rozdzielone jest na kilka obszarów produktów zwanych ”grupami”, skupiając się zwłaszcza na obszarach o znaczącym zużyciu energii. Jednostki wentylacyjne zawarte są w grupie ekoprojektowej 6, dotyczącej wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, obszarze reprezentującym około 15% całkowitego zużycia energii w UE.

Ułatwiony wybór central wentylacyjnych Lindab.

Nowy pomiar kosztów energii wprowadzony będzie do naszego oprogramowania selekcjonującego AirCalc++ przed końcem 2015 roku, gdyż od 1 stycznia 2016 roku wszystkie centrale wentylacyjne wyprodukowane na rynek europejski muszą spełniać wymagania ErP2016. Następnym krokiem jest ErP2018, który wdrażany będzie od 1 stycznia 2018.